• 1 พ.ย. 2562
  • 8 ธ.ค. 2562
  • 9 ธ.ค. 2562

อนุบาลเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

20 ต.ค. 2019, 05:30
เชียงใหม่, เมืองเชียงใหม่, พระสิงห์
ทางเรียบ สำหรับบุคคลทั่วไป VIP มินิมาราธอน สำหรับนักเรียนละบุคคลทั่วไป ฟันรัน VIP ฟันรัน

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 70 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้มีอุปการคุณ เครือข่ายองค์กรต่างๆ 

ตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธาต่อทางโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้มีอุปการคุณ เครือข่ายองค์กรต่างๆ ตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธาต่อทางในการทำกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ร่วมกัน

เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป หันมาสนใจในการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพและห่างไกลจากยาเสพติด สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีทุนสำหรับจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

แสดงส่วนที่เหลือ
ระยะที่เปิดรับ ราคา จำนวนนักวิ่ง
10.5 Km ( สำหรับบุคคลทั่วไป ) ฿ 400 ไม่กำหนด
10.5 Km ( VIP มินิมาราธอน ) ฿ 1,500 ไม่กำหนด
3.5 Km ( สำหรับนักเรียนละบุคคลทั่วไป ) ฿ 250 ไม่กำหนด
3.5 Km ( ฟันรัน ) ฿ 400 ไม่กำหนด
3.5 Km ( VIP ฟันรัน ) ฿ 1,500 ไม่กำหนด
Card image

Download Application

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last version 1.0