กันยายน

25

North Face Thailand 100

อำเภอปากช่อง, นนทบุรี, ประเทศไทย

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

 • วันเปิดรับสมัคร Early Bird:
  1 เมษายน 2562 - 12 สิงหาคม 2562
 • วันเปิดรับสมัคร:
  13 สิงหาคม 2562 - 1 กันยายน 2562
 • วันรับ BIB:
  20 กันยายน 2562, 10:00 - 21:00 น.
 • วันแข่งขัน:
  25 กันยายน 2562, 04:00 น.

ระยะที่เปิดรับ

ระยะ Early Bird ราคาปกติ ผู้สมัคร ผู้เข้าร่วม สมัคร
42.195 Km 1,000 ฿ 1,300 ฿
80%
2,740 / 3,000 คน สมัคร
21 Km 700 ฿ 900 ฿
75%
1,803 / 2,000 คน สมัคร
10 Km 350 ฿ 500 ฿
94%
2,411 / 3,000 คน สมัคร
4 Km 200 ฿ 300 ฿
100%
3,000 / 3,000 คน

เส้นทางการแข่งขัน

ระยะวิ่ง 0 Km
ความชันต่ำสุด m
ความชันสูงสูด m
ความชันสะสม 0 m
เวลาปล่อยตัว 06:00 น.
เวลา cut off 08:00 น.
เวลาที่ให้ 2 ชม.
กราฟความชันสะสม

กำหนดการ

 • วันเปิดรับสมัคร Early Bird:
  1 เมษายน 2562 - 12 สิงหาคม 2562
 • วันเปิดรับสมัคร:
  13 สิงหาคม 2562 - 1 กันยายน 2562
 • วันรับ BIB:
  20 กันยายน 2562
 • เวลา รายละเอียด
  08:00 เปิดรับ BIB
  20:00 ปิดรับ BIB
 • วันงาน:
  5 กันยายน 2562
 • เวลา รายละเอียด
  04:00 นักวิ่งระยะ 100km เริ่ม check in
  05:00 นักวิ่งระยะ 100km, 75km ปล่อยตัว
  05:00 นักวิ่งระยะ 50km, 25km เริ่มเชคอิน
  05:00 นักวิ่งระยะ 50km, 25km ปล่อยตัว
  09:00 Cut Off