ผู้เข้าร่วม
ทุกระยะ
10.5 km (สำหรับบุคคลทั่วไป )
10.5 km (VIP มินิมาราธอน )
3.5 km (สำหรับนักเรียนละบุคคลทั่วไป )
3.5 km (ฟันรัน )
3.5 km (VIP ฟันรัน )
# รหัสคำสั่งซื้อ สถานะการจ่ายเงิน ชื่อ-สกุล ระยะวิ่ง วันที่สมัคร