ตุลาคม

20

อนุบาลเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

เชียงใหม่, เมืองเชียงใหม่, พระสิงห์

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 70 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้มีอุปการคุณ เครือข่ายองค์กรต่างๆ 

ตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธาต่อทางโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้มีอุปการคุณ เครือข่ายองค์กรต่างๆ ตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธาต่อทางในการทำกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ร่วมกัน

เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป หันมาสนใจในการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพและห่างไกลจากยาเสพติด สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีทุนสำหรับจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

กำหนดผู้เข้าร่วม:
2,500 คน
วันเริ่มรับสมัคร:
1 ก.ค. 2019, 10:00 - 31 ส.ค. 2019, 23:59
วันรับ BIB:
19 ต.ค. 2019, 10:00 - 20:00
สถานที่รับ BIB:
อาคาร โดมความรู้ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วันเวลาเริ่มการแข่งขัน:
20 ต.ค. 2019, 05:30 - 08:00
สถานที่จัดงาน:
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (Anuban Chiangmai School), 135 Ratchamanka Rd., Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50200, Thailand

งานวิ่งนี้ได้ปิดรับสมัครแล้ว

ขออภัย, งานวิ่งนี้ได้ปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2019, 23:59

ระยะที่เปิดรับ

สมัคร ราคา ระยะวิ่ง ผู้สมัคร/คน ผู้เข้าร่วม
฿ 400 10.5 Km ( สำหรับบุคคลทั่วไป ) 503 ไม่กำหนด
฿ 1,500 10.5 Km ( VIP มินิมาราธอน ) 7 ไม่กำหนด
฿ 250 3.5 Km ( สำหรับนักเรียนละบุคคลทั่วไป ) 130 ไม่กำหนด
฿ 400 3.5 Km ( ฟันรัน ) 757 ไม่กำหนด
฿ 1,500 3.5 Km ( VIP ฟันรัน ) 35 ไม่กำหนด

เส้นทางการแข่งขัน

ระยะวิ่ง 0 Km
ความชันต่ำสุด 0 m
ความชันสูงสูด 0 m
ความชันสะสม 0 m
กราฟความชันสะสม

รายละเอียด

ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้มีอุปการคุณ เครือข่ายองค์กรต่างๆ ตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธาต่อทางโรงเรียน  ประมาณ 3,000 คน โดยกำหนดประเภท กฎกติกา และ กำหนดการแข่งขันของการจัดงาน “อนุบาลเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2” ดังต่อไปนี้

ประเภทและรุ่นการแข่งขัน

ประเภทที่  1Fun Runระยะทาง 3.5 กม.  (สำหรับนักเรียนละบุคคลทั่วไป)
ประเภทที่  2Mini Marathonระยะทาง 10.5 กม. (ที่สำหรับบุคคลทั่วไป)
ประเภทที่  3 VIP
ระยะทาง  3.5 กม. และระยะทาง 10.5 กม.

ประเภทและรุ่นการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขันระยะทาง กม.ค่าสมัครถ้วยเหรียญเสื้อBIBอาหารการแข่งขันรางวัล TOP 100
FUN RUN3.5250 
 
 
 
 
 
FUN RUN3.5400 
 
  
  
 
ชาย 50 : หญิง 50
มินิมาราธอน10.5400    
   ชาย 50 : หญิง 50
VIP3.5km./10.5km.
1,500      รวมกับ FUN RUN และมินิมาราธอน


หมายเหตุ :  ผู้เข้าประกวดแฟนซีต้องลงสมัครในประเภทมินิมาราธอน หรือ VIP 10.5 กม. และได้รับเครื่องหมาย Check Point เพื่อไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการประกวดเท่านั้น รางวัลพิเศษ ถ้วยรางวัล Over All  นักวิ่งหญิง 1 รางวัล นักวิ่งชาย 1 รางวัล


ประเภทและรุ่นการแข่งขัน มินิมาราธอน 10.5 กม.

ประเภทชายประเภทหญิงถ้วยรางวัล
1.  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี1.  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีรางวัลที่  1 ถึง 5
2.  อายุ 13 – 19 ปี2.  อายุ 13 – 19 ปีรางวัลที่  1 ถึง 5
3. อายุ 20 – 29 ปี3. อายุ 20 – 29 ปีรางวัลที่  1 ถึง 5
4. อายุ 30 – 39 ปี4. อายุ 30 – 39 ปีรางวัลที่  1 ถึง 5
5. อายุ 40 -49 ปี5. อายุ 40 -49 ปีรางวัลที่  1 ถึง 5
6. อายุ 50 – 59 ปี6. อายุ 50 – 59 ปีรางวัลที่  1 ถึง 5
7. อายุ 60 – 64 ปี7. อายุ 60 – 64 ปีรางวัลที่  1 ถึง 3
8. อายุ 65 – 69 ปี8. อายุ 65 ปี ขึ้นไป
รางวัลที่  1 ถึง 3
9. อายุ 70 ปี ขึ้นไป-รางวัลที่  1 ถึง 3


กฎ กติกา การแข่งขัน

  1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาสมัครเล่นนานาชาติ
  2. การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
  3. การประท้วงทำได้ภายใน 20 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยโดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นและต้องวางเงินจำนวน 500 บาท ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถ้าการประท้วงไม่เป็นไปผลจะไม่มีการคืนเงินให้
  4. การรายงานตัวของผู้ชนะการแข่งขันผู้ชนะแข่งขันทุกกลุ่มอายุต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานของทางราชการที่มีรูปถ่ายติดภายใน 20 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการจัดอันดับเข้าเส้นชัยและรับรางวัล 
  5. หลักฐานการรับรางวัล นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ต้องสามารถแสดงใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน หลักฐานทางราชการเพื่อพิสูจน์ อายุ วัน เดือนปีเกิด เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร หรือหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่มีรูปถ่าย มาแสดงแก่คณะกรรมการสงวนสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ที่มีหลักฐานไม่สมบูรณ์


กำหนดการแข่งขัน 

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

            05.30 น.        พิธีเปิด

            05.45 น.        Warm up เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการวิ่ง

            06.00 น.        ปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

            06.15 น.        ปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งเดินวิ่ง 3.5 กิโลเมตร

            07.30 น.        พิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศตามลำดับ

            08.30 น.        ปิดงาน


การให้บริการและสวัสดิการ

  1. บริการน้ำดื่ม ณ จุดบริการต่างๆ ตลอดเส้นทางการแข่งขัน 
  2. บริการซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม ของว่าง บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเข้าเส้นชัย
  3. บริการทางการแพทย์และพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
  4. บริการด้านการจราจร มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางวิ่ง
  5. บริการจุดจอดรถ


แจ้งโอนเงิน อนุบาลเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

ธนาคาร กรุงไทย

เลขที่บัญชี 540-0-32361-8

สาขา พระสิงห์

ชื่อบัญชี สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (กิจกรรมพิเศษ)